De prins Willem van Oranje groep is ontstaan in 1935 uit een protestants-christelijke organisatie. In 1936 werd de groep aangemeld bij NCPV (Nederlandse Christelijke Padvinders Organisatie). De groep bestond toen uit een welpen- en een padvindersgroep.


Tijdens de oorlog werd de padvinderij door de bezetter verboden. De groep ging toen ondergronds verder. Direct na de oorlog startte de groep weer op en maakte een bloeitijd mee. Ook ontstond na de oorlog een nieuwe groep. Deze groep, de Jan de Rooij groep, bestond alleen uit een welpengroep. De doorgroei naar de padvinders was toen nog niet mogelijk en de welpen gingen daarom over naar de Prins Willem van Oranje.

Deze groep droeg een oranje das terwijl de Jan de Rooij een oranje das met een blauwe rand droeg. Deze beide dassen werden dan ook beide gedragen in de Prins Willem van Oranje Groep. Na de afsplitsing in ongeveer 1959 kreeg de Prins Willem een onderkomen in Cromvoirt en de Jan de Rooy groep een onderkomen op het Eiland, Lunet III op de Vughtse Heide.


Het oude hordehol

De welpen van de Prins Willem hadden een onderkomen in de kleuterschool aan de Moliusstraat te Den Bosch, hierna aan het Bosschepad en weer hierna vanaf 1972 de boerderij aan de Oude Vlijmenseweg. Vanaf October 2005 zijn ze gehuisvest aan de Weidonklaan 99 te Den Bosch. De welpen van de Jan de Rooij waren in het begin gehuisvest aan de Parrallelweg in Den Bosch, daarna in een eigen onderkomen op het eilandje.

De beide groepen werden niet gespaard van calamiteiten. Eerst brandde een clubhuis van de Jan de Rooij af.


2000 - De nieuwe blokhut in Cromvoirt na brand

Een tijdelijk onderkomen werd eveneens in brand gestoken. Kort daarop brandde ook het welpenlokaal op het eiland af, zodat de groep geen onderkomen meer had. Tijdelijk werd onderkomen beschikbaar gesteld door een andere scouting groep. De Prins Willem zelf werd ook door brand getroffen, hun clubhuis in Cromvoirt brandde in 1998 geheel af, maar kon weer opgebouwd worden en op 8 april 2000 weer in gebruik worden genomen.

Daar de Jan de Rooij geen onderkomen meer had werd besloten de groepen samen te voegen. Om de samenwerking gestalte te geven werd aan de oranje das een blauwe bies toegevoegd. De groep heeft nu een welpengroepen, een scoutsgroep, een rowanafdeling, een pivoafdeling en een Stam. Meer info over de diverse afdelingen is te vinden via het menu aan de linkerkant.
Voor de goede orde: in 1972 werden alle scoutinggroepen verenigd in Scouting Nederland. De naam padvinderij werd veranderd in Scouting en de term padvinders in Scouts.

 

2009 - Afscheid nemen van 't eilandje

Wij hebben heel lang misschien wel de mooiste scoutinglocatie van Nederland gehad. In 2009 hebben dit echter terug moeten geven aan de eigenaar van het terrein: Defensie. Het eilandje was gelegen op Lunet III aan de Loonsebaan in Vught (tegenover Restaurant de Vughtse Heide). Sfeerbeelden van het eilandje zijn te vinden in onderstaande fotoalbum.

http://scouting-pwvo.nl/index.php/fotoboek/category/133-eilandje

't Eilandje

 

2010 - 75 jarig bestaan

De Prins Willem van Oranje Groep heeft in 2010 haar 75 jarig bestaan gevierd. Tevens werd meteen ook het 100 jarg bestaan van Scouting Nederland gevierd.

 

2012 - Afscheid nemen van 't Hordehol

Sinds 2005 hadden we ook een accommodatie 't Hordehol aan de Weidonklaan 99 in Den Bosch. Aangezien het gebouw niet van ons was en de gemeente er andere plannen mee had, moesten we het in 2012 verlaten. Maar gelukkig zijn we niet helemaal weg uit het mooie Den Bosch. We hebben een opslagruimte gekregen aan de Paardskerkhogweg in Den Bosch
 

2013 - Alles gecentraliseerd in Cromvoirt

Sinds 2013 zijn, na het verlaten van de accomodatie aan de Weidonklaan, alle speltakken ondergebracht in de blokhut in Cromvoirt. Dat hield in dat alle speltakken gebruik moesten gaan maken van één ruimte, hetgeen nogal ingrijpend was voor de Welpen die toen geen eigen ruimte meer hadden. We hebben toen besloten om te kijken of het mogelijk was de blokhut te vergroten. Wij hebben toen een commissie opgestart onder de naam UBC (Uitbreiding Blokhut Cromvoirt).
Het UBC is toen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden waren. We hadden een architect (een Ouder van enkele van onze leden) bereid gevonden om ons in dit gebeuren wegwijs te maken. Na veelvuldig beraad kregen wij dat jaar een vergunning om te bouwen en tevens kwam het bos perceel (om de blokhut) in ons bezit. Toch zou het nog tot 2015 duren voor de eerste schop de grond in kon.

2015 - Start Bouw Blokhut

In September 2015 was het zover, de benodigde gelden en sponsoren toezeggingen waren van dien aard dat we konden beginnen. Dit bracht tevens een ander probleem. Hoe moesten de speltakken draaien als er geen gebouw meer was? De leiding van de speltakken hebben hierover afspraken gemaakt om elders te draaien of op het terrein om de blokhut activiteiten te organiseren. Door onze architect was een planning gemaakt dat alles voor zo vermogelijk in 2016 klaar zou zijn. Dus de groep moest een jaar zonder gebouw overleven.

2016 - Oplevering Blokhut

Na een jaar van hard werken en medewerking van onze sponsoren konden wij op 1 October 2016 onze blokhut inwijden. Dit hield in dat we het gebouw konden gebruiken, maar dat er nog wel het een en ander moest worden afgewerkt.

2017 - Verder afbouw Blokhut

Inmiddels zij we zover dat de speltakken gaan denken hoe zij het gebouw gaan gebruiken. Door de bouw hebben zij de beschikking gekregen over eigen ruimten: Scouts de beneden zaal. Welpen en Bevers de eerste verdieping met stafhok. Rowans delen de ruimte met Pivo's op de aanbouw. Keuken is voor algemeen gebruik maar wordt door de scouts gebruikt als stafhok. Verder heeft het gebouw een toilet groep met toiletten en wasgelegenheid en douche. Tevens is er een zolder voor opslag van onze tenten etc. Onder het aangebouwde deel is een opslagkelder gesistueerd voor opslag van potten en pannen en verder kampmateriaal. Alle speltakken hebben een eigen keukenblok.

We hopen dat we door deze uitbreiding een volgende start kunnen maken naar ons 100 jarig bestaan.

PWvO Facebook

PWvO Twitter

 

“SponsorKliks, gratis sponsoren!” title=“SponsorKliks, sponsor Scouting PWvO gratis!” Border=0

Verjaardagen

  • There are no elements to display

Komende activiteiten

01 juni 2024;
08:00PM - 12:00PM
Pivo’s zomerhike Frank V en Chris jr
01 juni 2024;
08:00PM - 12:00PM
Pivo’s zomerhike Frank V en Chris jr
14 juni 2024;
08:00PM - 10:00PM
Pivo’s task master Sarah en Rosanne
28 juni 2024;
08:00PM - 10:00PM
Pivo’s bootje varen Clara en Caspar
23 aug 2024;
08:00PM - 10:00PM
Pivo’s programma maken

Zoeken

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.