Scoutinggroep Prins Willem van OranjeDe Groep

De Prins Willem van Oranje Groep is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. En is sinds 23 januari 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17241813. De groep bestaat uit een speltak welpen, scouts, explorers, pivo's en stam. Meer info onder het kopje Geschiedenis.

 

Groepsbestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en overige Bestuursleden. Zij komen 4x per jaar bijeen of als daar aanleiding toe is. Zij behartigen de belangen van de groep naar Gemeente, Regio, Scouting Nederland en overige externe zaken. Tevens verzorgen zij het Jaaroverzicht en het Financiele overzicht. Verder verzorgen zij de subsidie aanvragen naar de Gemeente. Jaarlijks zal er een algemene Leden vergadering worden belegd. Hierbij worden alle leden en hun wettelijk vertegenwoordigers uitgenodigd. Het Groepsbestuur wordt gekozen door de Groepsraad. Van de vergadering  worden notulen gemaakt. Vedere info zie kopje "Bestuur"

 

Groepsraad

Deze wordt gevormd door Groepsbestuur en Stafleden van de Groep. De groepsraad kiest het dagelijks Betuur van de Groep. De Groepsraad komt ongeveer 6 x per jaar bijeen. Hier worden zaken besproken die de leden en leider(sters) direct aangaan. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. Voor contactgegevens zie "Contact".

 

De Stichting

De groep was van oudsher een stichting. Deze is met ingang van 11 november 2010 omgezet in de Stichting ter behartiging van de Belangen van de Prins Willem van Oranje Groep te 's-Hertogenbosch, Vught en Omstreken. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41080923. De Stichting beheert de gebouwen en verzorgt het onderhoud. En springt zonodig bij als er calamiteiten zouden optreden. Zij komt 1x per jaar bijeen om e.e.a vast te leggen.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Laat je uitdagen

Wie is er ingelogd

Geen

Verjaardagen

    Vandaag geen jarige
Binnenkort jarig