Scoutinggroep Prins Willem van OranjeContributie

De contributie bedraagt voor 2017-2018 (September 2017 t/m Augustus 2018)  € 300,-- (12 maandelijkse termijnen van € 25,00*). In dit bedrag zijn alle kosten voor kampen en weekendjes etc. inbegrepen. Uitzondering hierop is de Rowanafdeling, die kunnen in overleg extra gelden vragen van de ouders voor hun kampen etc. Mochten Scouts ook op zomerkamp gaan naar het buitenland, dan kan ook hiervoor een extra bedrag gevraagd worden. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

Daarnaast kan er een extra bijdrage gevraagd worden voor uitstapjes o.i.d. Pivo-leden, die geen stafleden zijn, dienen ook contributie te betalen.

Voor het betalen van de maandelijkse contributie bestaat bij onze groep de mogelijkheid om gebruik te maken van een doorlopende incasso betaling. We verzoeken iedereen gebruik te maken van deze mogelijkheid. De verwerking scheelt ons als vereniging veel geld. Wij moeten namelijk de bank betalen voor iedere bijschrijving, terwijl de incasso geen kosten met zich meebrengen. De automatische incasso kan ingeschakeld worden door de Groep een incasso machtiging te geven. Met een incasso wordt de contributie maandelijks betaald.

Het formulier voor de incasso machtiging is via de link onderaan de pagina te downloaden. De volledig ingevulde machtiging dient afgegeven of opgestuurd te worden naar de penningmeester van de groep (penningmeestergroep at scouting-pwvo punt nl). Indien meerdere kinderen lid zijn, dient per kind een machtiging ingevuld te worden.

Mocht er niet via een incasso betaald kunnen worden, dan verzoeken we een automatische of periodieke overschrijving in te stellen. Dit kan geregeld worden bij uw bank of via internetbankieren. Overschrijvingskaarten brengen voor ons extra kosten met zich mee. Deze worden daarom niet aangeraden in gebruik. De contributie dient voor elke 5e dag van de maand overgemaakt zijn. Het rekeningnummer waar de contributie voor alle speltakken overgemaakt kan worden is: NL45RABO 0125346719 t.n.v. Scouting Pr. Willem v. Oranje Groep te ’s-Hertogenbosch.


Elke 2 jaar zal bekeken worden in hoeverre de contributie nog toereikend is.
 

* Indien men lid wordt gedurende het seizoen dient t.b.v. algemene zaken eenmalig een extra bedrag voor de maanden waarin de persoon geen lid is geweest te worden voldaan, zijnde € 8.00 per maand.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Laat je uitdagen

Wie is er ingelogd

Geen

Verjaardagen

    Vandaag geen jarige
Binnenkort jarig