Scoutinggroep Prins Willem van OranjeHet plan

We hebben goed nagedacht wat we precies willen en ook hoe dit het beste uitgevoerd kan worden. Hiervoor is een heel projectplan opgesteld waarin diverse zaken zijn toegelicht. Zoals wat wij allemaal willen, hoe we het financieel willen regelen, een stukje geschiedenis van de vereniging, aanleiding van het gehele plan en de planning.
Wat onze plannen zijn staan in onderstaande paragrafen beschreven.

Huidige blokhut behouden

Om de kosten laag te houden en uit duurzaam oogpunt is er voor gekozen om de huidige blokhut zoveel mogelijk te bewaren. En is de uitbreiding zo ontworpen dat de extra ruimte zoveel mogelijk binnen hetzelfde oppervlak van de huidige blokhut blijft. Dit wordt gedaan door een kelderruimte te creëren en een ruime verdieping bovenop te maken. Hierdoor leggen we zo min mogelijk beslag op de mooie buitenruimte; het bos.

Aparte ruimte voor de Welpen (en op te richten Beverspeltak)

Gezien het feit dat de Welpen de grootste groep is en in verhouding vaker een programma binnen uitvoert is gekozen om de Welpen het grote lokaal op de 1e verdieping aan te wijzen. Dit lokaal kan in de toekomst opgedeeld worden in twee aparte ruimtes, zodra de Beverspeltak opgericht is. Hierbij heeft de voorkeur om een flexibele wand toe te passen, zodat de ruimte eenvoudig aan te passen is wanneer de gehele oppervlakte benodigd is.

Aparte ruimte voor de Scouts

De Scouts zullen in de grote zaal op de begane grond blijven. Ze zullen ruimte moeten inleveren in verband met de trap, maar er komt extra ruimte omdat de vaste opslag-banken, zoals in de huidige blokhut aanwezig, verwijderd worden. Er zijn mogelijkheden om voor de patrouilles aparte hoeken te creëren waar ze hun eigen spullen kunnen neerleggen.

Aparte ruimte voor Explorers/Pivo’s

Momenteel draaien de Explorers in de gemeenschappelijke keuken, die tevens dienst doet als lokaal voor de stafleden van de Welpen en Scouts. In de nieuwe situatie krijgen de Explorers een aparte ruimte boven de kelder. Deze ruimte zal iets verkleind worden door de trap die vanuit de kelder komt. Echter blijft een mooi en ruim lokaal over, perfect voor de Explorers.
De Explorers zullen de ruimte delen met de Pivo’s. De Pivo’s hebben weinig additionele ruimte nodig, gezien het minder aantal opkomsten en de andere dag waarop ze draaien.

Aparte ruimte stafleden

Stafleden hebben een aparte ruimte nodig om programma’s voor te bereiden en tijdens het programma apart van de kinderen te kunnen overleggen. De huidige stafruimte zal blijven bestaan, maar zal alleen gebruikt worden door de Scoutsstaf. Ook op de 1e verdieping zal er een apart stafruimte komen voor de stafleden van de Welpen.

Kelder

Om extra opslagruimte te creëren wordt onder het gehele oppervlak van de nieuwe natte ruimte, het nieuwe Explorer/Pivo lokaal en het materiaalhok een kelder geplaatst. Hiertoe zal eerst de bestaande natte groep en materiaalhok afgebroken moeten worden. Vervolgens zal de kelder geplaatst worden. Deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden, terwijl het bestaande lokaal nog in gebruik is. De kelder zal vooral gebruikt worden om groot materiaal op te slaan.

Uitbreiden natte ruimte

Momenteel bestaat de natte ruimte uit één wasbak en één toilet met wasbakje. Dit is niet meer van deze tijd. Door de verbouwing willen we de jeugdleden en stafleden een goede sanitaire voorziening kunnen bieden.
Er komt één centrale natte ruimte voor gezamenlijk gebruik, die zal bestaan uit:
  • Twee wasbakken;
  • Twee urinoirs;
  • Twee toiletpotten;
  • Douche.

Opslagzolder

Boven de 1e verdieping zal nog een opslagzolder worden gerealiseerd. Deze extra ruimte is o.a. nodig omdat de huidige opslagzolder het staflokaal voor de welpen zal worden. De opslagzolder zal gebruikt worden om het kleine materiaal op te kunnen slaan.

Stalen skelet

De muren van de huidige blokhut zijn enkelsteens, wat tot gevolg heeft dat deze de twee extra verdiepingen niet kunnen dragen. Daarom is gekozen om aan de binnenkant volledig een stalen skelet te plaatsen. Op deze manier wordt voldoende sterkte in de constructie gerealiseerd.
Het gehele skelet is doorgerekend door een constructeur en zal gemaakt worden door een lokaal staalconstructiebedrijf.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Laat je uitdagen

Wie is er ingelogd

Geen

Verjaardagen

    Vandaag geen jarige
Binnenkort jarig